Vilkår for boliggaranti


Boliggarantien omfatter studerende, der bor længere end 40 km fra Kolding, og som ikke selv har fundet en bolig inden studiestart. Du skal kontakte os på telefon eller mail, hvis du ønsker at være omfattet af garantien.
Til garantien tilknyttes betingelser.

Garantiens indhold
  • Ansøgere, der bor længere end 40 km fra Kolding er omfattet af garantien
  • Et boligtilbud i henhold til garantien kan være dels en midlertidig bolig og dels en ungdomsbolig
  • Den midlertidige bolig/indkvartering kan tilbydes i f.eks. 3 måneder
  • Hvad angår den midlertidige bolig vil der være tale om en basal, meget enkel bolig/indkvartering ("tag over hovedet"), umøbleret, adgang til toilet/bad og evt. adgang til køkken. Der kan evt. blive tale om en fælles bolig/indkvartering sammen med andre studerende
  • Boligen/indkvarteringen vil være beliggende inden for kommunegrænsen

Krav til den studerende
  • Den studerende skal være registreret og godkendt ansøger af Studentkolding
  • Den studerende skal være aktiv søgende minimum 1 måned før ønsket indflytningsdato
  • Den studerende må ikke have sagt nej til et tilbud om ungdomsbolig
  • Den studerende er forpligtet til at søge alle boliger
  • Et tilbud om en bolig tilbydes kun én gang i henhold til garantien