Spørgsmål og svar

Hvor kan jeg se billeder af boligerne?

Du kan se billeder under de forskellige afdelinger. Billederne viser ikke en bestemt pristype, men er repræsentative for afdelingen

Hvorfor er min konto de-aktiveret?

Din konto bliver de-aktiveret, hvis:
Du ikke har svaret rettidigt på et boligtilbud
Du har svaret nej på tre boligtilbud
Du har fået anvist en bolig

Hvornår kan jeg lave min ansøgning?

Du må oprette din ansøgning når du vil. Din ansøgning vil først blive aktiv ca. 6 uger før din ønskede indflytningsdato 

Hvornår må jeg flytte ind i en ungdomsbolig? 

Du må flytte ind 3 måneder inden dit uddannelsesforløb starter, og du må blive boende 3 måneder efter dit uddannelsesforløb er slut. Mange steder er det muligt at blive boende i op til ét år efter din uddannelse er færdig; se nyhed om bliv-boende ordningen på startsiden

Må man bo flere personer i én lejlighed?

Ja, det er tilladt at bo maks. 2 personer pr. værelse. Dvs. der må bo maks. 2 personer i en 1-værelses lejlighed, og der må bo maks. 4 personer i en 2-værelses lejlighed. Ansøgere med børn må kun søge 2-værelses lejligheder

Må én person godt få en 2-værelses lejlighed?

Ja, enkeltpersoner må gerne søge 2-værelses lejligheder.
Par, der søger 2-værelses lejligheder, har dog fortrinsretten til disse

Er det en fordel at lave mere end én ansøgning?

Nej, du må kun have én ansøgning hos os; dobbeltansøgninger bliver slettet. Ansøgninger uden boligønsker slettes automatisk

Hvorfor er min lejlighed mindre i virkeligheden end det I skriver i tilbudsbrevet ?

Den officielle måde at opgive størrelsen på en lejlighed er dens bruttoareal og det er således også lejlighedens bruttoareal der kan søges boligstøtte til. Bruttoareal = Hele lejligheden + ydervægge + eventuelle fællesarealer. Fællesarealer kan fx være trappeopgange, elevatorer, gangarealer, fællesrum og lignende. Kravet for at et areal tælles med i bruttoareal-regnskabet er at det skal ligge inden for bygningens ydermur. Vi opgiver ikke lejlighedernes beboelsesarealer (netto m2), men ved nogle af afdelingerne er der mål på plantegningerne, så man selv kan udregne beboelsesarealet

Hvor søger jeg boligstøtte?

Det gør du hos Udbetaling Danmark www.borger.dk tlf.nr. 7012 8063

Kan jeg sige nej tak til et boligtilbud?

Du må gerne sige nej, men hvis du svarer nej 3 gange bliver din ansøgning automatisk slettet og du skal oprette en ny ansøgning, hvis du fortsat ønsker at søge bolig. Det er derfor vigtigt, at du kun søger de boliger, du gerne vil have

Kan jeg modtage flere tilbud ad gangen?

Nej, det er kun muligt at have ét tilbud ad gangen

Har I boliger, der er beregnet til handicappede?

Nej, det har vi desværre ikke.
Se evt. Stay-boligerne hos Bovia https://bovia.dk/om-bovia/Udlejningsregler/Stay-boliger.aspx

 
Ordensreglement

For at bevare det gode naboskab findes der et ordensreglement i de forskellige afdelinger.
Du får mere info om dette ved indflytning

Er husdyr tilladt i ungdomsboligerne?

For at se boliger, hvor husdyr er tilladt, vælg "Faciliteter" og "husdyr" 
Se i øvrigt under de enkelte afdelinger for uddybende information omkring husdyr 

Kan jeg flytte til en afdeling, hvor husdyr ikke er tilladt, og så få dispensation til at beholde min hund eller kat?

Nej, det kan du ikke

Er det en fordel, hvis jeg er medlem af en af byens boligforeninger?

Nej, det har ingen betydning for din ansøgning om en ungdomsbolig

Kan jeg låne til depositum/indskud eller betale via en afdragsordning?

Man kan ikke få afdragsordninger med Studentkolding eller boligselskaberne. Hvis din ungdomsbolig er med indskud, vil du kunne søge kommunegaranteret indskudslån ved:
 
Borgerservice, Nytorv 1, 6000 Kolding
Tlf.nr. 7979 7979
Mail: borgerservice@kolding.dk
 
Det er ikke muligt at søge kommunen om lån til depositum

Følgende ungdomsboliger har indskud:

Tøndervej 36
Teglgårdsvej 25-27
Låsbygade 71 C-H
Skovvænget
Tvedvej
Skovbogade
Jernbanegade
Teglgårdsparken (Teglgårdsvej 1 og 17A + 17B)
Teglgårdsvej 21
Kolding Åpark Campus I og II
Langelinie
Havneparken (Hometown)

Er der ventetid på ungdomsboliger?

I sommerperioden (juli, august og september) er søgningen størst, og her kan der være ventetider. Længere hen på efteråret er søgningen erfaringsmæssigt mindre og ventetiderne dermed også mindre. Generelt er det ikke svært at få en ungdomsbolig i Kolding, men det er en god ide at søge så bredt som muligt. Lad være med at søge boliger, du ikke er interesseret i eller ikke har råd til, så undgår du at sige nej til for mange boligtilbud

Hvad er venteliste-systemet?

Ventelisten styres af et pointsystem, hvor ansøgere med flest points står øverst på ventelisten. Der er en venteliste til hver enkelt type lejlighed, og du kan se din egen placering under ”min konto” og klik herefter ”min venteliste”. Vær opmærksom på, at det er en dynamisk venteliste, så den kan ændre sig fra dag til dag. Du kan se din placering på ventelisten dagen efter, du har lavet din
ansøgning

Hvordan optjener jeg points?

Du optjener 1 point pr. dag, når du er aktiv ansøger. Du bliver aktiv ca. 6 uger før din ønskede indflytningsdato. Derudover får du geografiske start points, hvis du bor uden for Kolding; dvs. jo længere væk fra Kolding du bor, jo flere start points får du. Studerende fra udlandet vil dermed altid få max start points

Hvorfor rykker jeg op og ned på ventelisten?

Du rykker op på ventelisten, hvis ansøgere med flere points forsvinder fra ventelisten, fx ved at de får et boligtilbud, bliver anvist en bolig eller at deres ansøgninger bliver de-aktiverede.
Du rykker ned på ventelisten, hvis ansøgere med flere points end dig søger den samme bolig som dig

Hvornår vil jeg få et tilbud om en ungdomsbolig?

Det vil du, når du står først på ventelisten til en ledig bolig. Du vil ikke få tilbudt en bolig, du ikke søger, og du vil heller ikke få tilbudt en bolig med tidligere indflytning, end den dato du har valgt som ønsket indflytningsdato

Kommer jeg højere op på ventelisten til en bolig, hvis jeg er boligløs?

Nej, det gør du ikke. Tildelingen af ungdomsboliger følger ventelistereglerne

Hvor kan jeg se, hvilke boliger der er ledige?

Se ledige boliger uden venteliste 
Dem kan du søge enten ved at tilføje dem dine boligønsker eller ved at ringe til Studentkolding på tlf. 7979 7525


Stay-boliger

Vil du vide mere om stay-boliger se linket her:
https://bovia.dk/om-bovia/Udlejningsregler/Stay-boliger.aspx